συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Τάκις


Έργα
( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )


237,5x 86x35 εκ.
από τη συλλογή του
Simon Spierer
“Ένα δάσος Γλυπτών»

Σινιάλα φωτεινά, 1985
Σίδερο, φως, ύψος 303 cm.
Σίδερο, φως, ύψος 325 cm.
Συλλογή Εμφιετζόγλου
Σπείρα
Σίδερο, 106 x 120 x130 cm.
Συλλογή Εμφιετζόγλου
Σινιάλα, 1974-1988
Σίδερο, ύψος 395 cm.
Σίδερο, ύψος 560 cm.
Σίδερο, ύψος 533 cm.
Σίδερο, ύψος 595 cm.
Σίδερο, ύψος 410 cm.

Σινιάλα αιολικά, 1976-1989
Σίδερο, ύψος 543 cm.
Σίδερο, ύψος 355 cm.
Σίδερο, ύψος 570 cm.

Σφαίρα με μαγνήτες
Σίδερο, μαγνήτες
322 x 48 x 28 cm.
Συλλογή Εμφιετζόγλου