συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Μία Περιβόλα

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Μητέρα και παιδί 2003
έγχρωμη λιθογραφία σε πέτρες
44x62 εκ.