συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Σωτήρης Παναηλίδης


(Επιλέξτε μια φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)


Πλατυτέρα
473 x 707 εκ.
Παναγία
353 x 480 εκ.
Άγιος Κωνσταντίνος
35 x 50 εκ.
Μήτηρ Θεού
530 x 695 εκ.
Πλατυτέρα
3514 x 2370 εκ.
Η Σταύρωση
2380 x 3446 εκ.
Επιγονάτιον
3098 x 2250 εκ.
Διακονικόν
(τμήμα)
3244 x 2326 εκ.
Άγιος Στυλιανός
(τοιχογραφία)
460 x 358 εκ.
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
43 x 53 εκ.
Άγιος Ευθύμιος
30 x 40 εκ.
Άγγελος
2382 x 3544 εκ.
Άγιος Χριστόφορος
50 x 60 εκ.
Άγιος Παύλος
30 x 40 εκ.
Αγία Ουρανία
αυγοτέμπερα
30 x 22 εκ.
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
αυγοτέμπερα
50 x 60 εκ.
Άγιος Δανιήλ
Τοιχογραφία Ιεράς Μονής
Εισοδίων της Θεοτόκου,
Ασκός Θεσσαλονίκης
Άγιος Γρηγόριος
Τοιχογραφία
587 x 1257 εκ.
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
25 x 35 εκ.

IC – XC
50 x 60 εκ.
Η Σταύρωση
2380 x 3446 εκ.

Η Γέννηση του Κυρίου
(τοιχογραφία Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Μεσσορώπης)
1101 x 1494 εκ.
Μοναχός
400 x 536 εκ.
Μη μου άπτου
856 x 1175 εκ.
Μετάνοια
446 x 1404 εκ.
Διαρρηγνύω τα ιμάτιά μου
441 x 591 εκ.
Γέροντας
ακουαρέλα
30 x 21 εκ.
Άγιος Πάτροκλος
Χρωματιστά μολύβια
25 x 18 cm.

 
Spiritual Rising
Jovan