συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Χριστούγεννα 2005

Τα χαρακτικά της Γέννησης


Τάσσος
“Άγγελος”

εξώφυλλο για τη “Νέα Εστία”, 1951
Σπύρος Βασιλείου
“Χριστούγεννα 1942”

εξώφυλλο για τη “Νέα Εστία”, 1942
Φώτης Κόντογλου
"Χριστούγεννα 1949"

εξώφυλλο για την “Ελληνική Δημιουργία”, 1949
Φώτης Κόντογλου
“Άγιος Ματθαίος”

από την “Ελληνική Δημιουργία”, 1949
Φώτης Κόντογλου
Σχέδιο για την 1η σελίδα στο
“Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο”
από την “Ελληνική Δημιουργία”, 1949
Αγήνωρ Αστεριάδης
“Γέννηση”

από τοιχογραφία στη Μονή Παντάνασσας