συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBoxΧΑΡΤΕΣ


Σελίδες: 1 | 2


Η ναυμαχία της Ναυπάκτου(1572)
Ferdinando Bertelli
συλλογή Μ.Ι.Ε.Τ.


Ο κόλπος της Βενετίας
και τα Ιόνια νησιά

Vincenzo de Luccio
συλλογή Μ.Ι.Ε.Τ.


Χάρτης της Ελλάδος
από τον Jan Jansson
Amsterdam 1650

Χάρτης της γης
ξυλογραφία
από τον Bunting H.
Magdeburg, 1581

Νησιά του Αιγαίου
από τον J. Blaeu, 1663

Νησιά του Αιγαίου
από τον Van Keulen J.
περίπου 1717

Σελίδες: 1 | 2