συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBoxΧΑΡΤΕΣ


Σελίδες: 1 | 2


Ελλάς
από χάρτη της Ευρώπης
από τον Girolamo Ruscelli
c.1561.

Αρχιπέλαγος Αιγαίου
από τον J. Janssonius
Amsterdam 1670

Πελοπόννησος και Ιόνιοι νήσοι
με σχέδια πόλεων και πανοραμική θέα

από τον Hubert Jaillot
Paris 1696

Αττική
από τον J. Janssonius
περίπου 1650.

Κέρκυρα, 1729
από τον
Pierre van der Aa
συλλογή Μ.Ι.Ε.Τ.


Κέρκυρα, 1734
από τον Gerard van Keulen
συλλογή Μ.Ι.Ε.Τ.

Σελίδες: 1 | 2