συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κωνσταντίνος Αγγέλου

Βιογραφικό Σημείωμα

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Σκοτεινός θάλαμος
Αποτελείται από
3 ανεξάρτητα ιδεατά στερεά:
έναν κύλινδρο, μια σφαίρα
και έναν κώνο.
8x8 μ.
Σκοτεινός θάλαμος
(λεπτομέρεια)
Σκοτεινός θάλαμος
(λεπτομέρεια)
Μουσική Σύνθεση 1
Πλαστικό σε χαρτόνι.
(Έργο μπροστά από μαύρο τοίχο)
174 x 2 εκ.
Καλαματιανός 4
πλαστικό σε χαρτόνι
έργο μπροστά από μαύρο τοίχο
224 x 1 εκ.