συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Γιούλη Γαροφαλάκη

Βιογραφικό Σημείωμα

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

μακριά – κοντά Ι
75 x 100 εκ.
μακριά – κοντά ΙΙ
75 x 100 εκ.