συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κατερίνα Καλφόγλου

Βιογραφικό Σημείωμα

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

01 Χωρίς τίτλο
ακρυλικό σε καμβά
1,60 x 1,60 εκ.