συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Νικόλας Ευγένιος Νικολακόπουλος

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Αλυσίδα, 2005
16εκ x 520εκ x 16εκ
σίδηρος
Και το δικό μας ασήμαντο που παίζει
67,5εκ x 78εκ x 58εκ
επιχρωματισμένος σίδηρος