συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Λουκάς Σαμαράς

( Επιλέξτε μια εικόνα για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )

Chair Transformation
(1969-1970)
Corten steel
240x150x45 εκ.
Συλλογή Εμφιετζόγλου
Κουτί
(1974)
Μικτή τεχνική
37x40x27 εκ.
Συλλογή Εμφιετζόγλου
Reconstruction
(1977)
Ύφασμα
252x262 εκ.
Συλλογή Εμφιετζόγλου