συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Στήβεν Αντωνάκος


( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Μακέτα - γλυπτό, 1967
Ξύλο και φωσφορίζον χρώμα,
7 1,2x63 εκ.