συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Γιάννης Αβραμίδης

Κριτική του Τάκη Μαυρωτά

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )


177,5x37,3x36,2 εκ.
από τη συλλογή
του Simon Spierer
“Ένα δάσος Γλυπτών»