συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Χρύσα

Έργα
( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )

Τοπίο Παρισιού Νο 1
(1989)
Αλουμίνιο με κόκκινο νέον
130x145x45 εκ.