συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Χρήστος Καπράλος
(1909-1993)

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Ζευγάρι
χαλκός
ύψος 73 εκ., πλάτος 60 εκ., μήκος 34 εκ.