συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Λεωνίδας Ν. Τζαβάρας


Σελίδες: 1 | 2

Έργα
( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Άνθρωπος
Απολίθωμα
Αφύσικον
Βραχάνθρωπος
Δεσμός
Ερωτικό

Σελίδες: 1 | 2