συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Δημήτρης Βλάσσης

Βιογραφικό σημείωμα

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Σελίδες: 1 | 2

Ανέλιξη 2011
ξύλο
ύψος 170 εκ.
Απογείωση 2011
σίδηρος
ύψος 213 εκ.
Απόδραση 2011
ξύλο
ύψος 160 εκ.
Επιστροφή 2011
ξύλο
ύψος 90 εκ.
Επιστροφή 2011
ξύλο και σίδηρος
ύψος 90 εκ. (ξύλο), 202 εκ. (σίδηρος)
Επιστροφή 2011
σίδηρος
ύψος 202 εκ.

Σελίδες: 1 | 2