συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΚΡΙΤΙΚΕΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Ιστορικός της τέχνης


Χρήστος Γαρουφαλής

«… Ο καλλιτέχνης αυτός παρουσίασε μια εικαστική ιδιαιτερότητα. Απεικονίζει στο έργο του διάφορα γνωστά αντικείμενα της καθημερινότητας. Τίποτα δηλαδή που να εντυπωσιάζει και να εκπλήσσει, κάτι που τόσο συνηθίζεται στις μέρες μας. Κι όμως η ζωγραφική του Γαρουφαλή, με όλα αυτά τα κοινά εικονιζόμενα, αιχμαλωτίζει.

Μ’ αυτά τα σπιτικά αντικείμενα κατόρθωσε να φέρει στη ζωγραφική του την ποίηση και τ’ όνειρο. Είχε την έμπνευση να τους προσδώσει χρόνο και παρελθόν. Τα περιβάλλει μ’ ένα νόστο του μακρινού και του περασμένου. Τα εμποτίζει σε πατίνα νοσταλγίας και, παρόλο που είναι στατικά, τα κάνει απόμακρα και φευγαλέα.

Πώς τελικά επιτυγχάνεται αυτή η ποίηση των έργων του ; Με την ειδική χρησιμοποίηση του χώρου και του φωτός…»