συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΚΡΙΤΙΚΕΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


ΝΤΟΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΓΚΑΝ
Δρ. Ιστορικός της Τέχνης - Τεχνοκριτικός

Χρήστος Γαρουφαλής

«…Οι «ήρεμες» συνθέσεις του Γαρουφαλή, χαρακτηρίζονται από μια κατ’ εξοχήν ποιητική διάθεση και κυρίως από μια έντονη σκηνοθετική ικανότητα από μέρους του ζωγράφου.

Η οπτική γωνία με την οποία έχει δει κάθε φορά το θέμα του συμβάλλει πάρα πολύ στην τε-λική εντύπωση. Ένα περιστέρι, μια νεκρή φύση, ένα ευτελές αντικείμενο, μια μορφή, υποβάλλουν μέσα στη λιτότητα των μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί και κυρίως μέσα από την αμεσότητα που τις χαρακτηρίζει. Αμεσότητα που μιλά και απευθύνεται κατευθείαν στον ψυχισμό μας.

Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που κατέχει πολύ καλά τα μυστικά ενός καλού μετιέ και κυρί-ως μιας απόλυτης προσήλωσης στο εκάστοτε ερέθισμά του…»