συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΚΡΙΤΙΚΕΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


ΝΤΟΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΓΚΑΝ
Δρ. Ιστορικός της Τέχνης - Τεχνοκριτικός

Χούτος Νικόλαος:
«Το έργο του δημιουργού εκσυγχρονίζει τολμηρά
το βυζαντινό εικονογραφικό πρωτόκολλο»


Εντυπωσιάζει η ενορχηστρωμένη, μέσα από κολλάζ εφημερίδων και περιοδικών, πανδαισία χρωμάτων στα έργα του Νικόλα Χούτου. Χρωματικές εκτιναξεις, αντιστίξεις, αντιπαραθέσεις, αντιπαραβολές σε κυκλοτερείς επάλληλες, παράλληλες, ακτινηδόν διευθετημένες διατάξεις, σχεδόν καταργούν τις, εξ’ ορισμού δυο διαστάσεις των συνθέσεών του για να προβάλλουν δυναμικά τα θρησκευτικά τους θέματα στο χώρο, ολόγυρα.

Εμπνευσμένα, ως προς τις αισθητικές εντυπώσεις που προκαλούν, από τα βυζαντινά ψηφιδωτά, τα τωρινά κολλάζ του καλλιτέχνη ο οποίος εμμένει σ' αυτήν την τεχνική, ήδη από την προηγούμενη δουλεία του με θέματα από την καθημερινότητα, νεκρές φύσεις και μορφές, αποτελούν μια πρόταση νέας ανάγνωσης των συνισταμένων της βυζαντινής εικονογραφίας. Ανάγνωση που εμπλουτίζεται σε αδρότητα και συνάμα σε ζωντάνια, χάρη στην υφή των αποκομμάτων από εφημερίδες που αποτελούν το εργαλείο έκφρασης του Χούτου.

Οι διάφορες σκηνές εμπνευσμένες ως επί το πλείστον, από τον εικονογραφικό κύκλο των Παθών του Κυρίου έχουν στην προκειμένη περίπτωση προικισθεί με έναν έντονο εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα, μες απ' την κοπή του κολλάζ και τα πολύ έντονα σχεδόν εκρηκτικά χρώματα που αλληλοπεριχωρούνται. Ιδωμένα με αυτήν την οπτική γωνία, τα έργα του δημιουργού εκσυγχρονίζουν τολμηρά, το βυζαντινό εικονογραφικό πρωτόκολλο καθώς, μες από την ακτινοβολία του χρώματος διαφοροποιείται δυναμικά, ο αυστηρός εικονογραφικός τύπος. Τόσο μάλιστα, ώστε κάθε συγκεκριμένη οπτική εντύπωση να αποτελεί μιαν εικαστική αξία και να μεταλλάσσεται σε σχεδόν αφηρημένη ενορχήστρωση χρωμάτων.

Προκλητική κατ 'αρχήν, η πρόταση του καλλιτέχνη, μας εξοικειώνει τελικά, με την προσωπική του αντίληψη-προταση που, οπωσδήποτε, εκφράζει μια σοβαρή όσο και επίπονη προσπάθεια, τόσο ως προς τη σύλληψη της κάθε σύνθεσης όσο και ως προς την επεξεργασία και την εκτέλεση. Η προεργασία που έχει συντελεστεί με πολύ μεράκι και πάθος, η επεξεργασία της τεχνικής του κολλάζ, σε όλες τις φάσεις, με κύριο μέλημα την μέγιστη δυνατή σύγχρονη αξιοποίηση-προβολή του εκάστοτε θέματος μες από το χρώμα, μας πείθουν για την αυθεντικότητα της προσφοράς του καλλιτέχνη. Κι αυτό γιατί, οπωσδήποτε έχει κατορθώσει να εκφράσει, πέρα από το θείο, κάτι από το διαχρονικό ανθρώπινο πάθος, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις που ορίζουν την ανθρώπινη ειμαρμένη. Γνώρισμα που προικίζει την τωρινή του δουλειά με μια μετα-φυσική διάσταση.