συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΚΡΙΤΙΚΕΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΛΑΚΑ

Η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα είναι διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης και καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).


Γιάννης Παππάς


«….ο εκφραστικός λόγος της είναι ο άνθρωπος, τα πάθη και τα ήθη του συμπυκνωμένα σε συμβολική μορφή. Ενάργεια, αλήθεια και τιμιότητα είναι το άμεσο αίσθημα που μεταδίδουν τα έργα του, ακόμη και τα πιο μοντέρνα. Γι’ αυτό είναι έργα αισιόδοξα και παραμυθητικά. Η εποχή μας τα έχει ανάγκη».