συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΚΡΙΤΙΚΕΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


ΜΥΡΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κριτικός της τέχνης


Παναγιώτης Λάμπρου

Η εισαγωγή του Παναγιώτη Λάμπρου στη φωτογραφία έγινε το 1998 με δασκάλους τους Πλάτωνα Ριβέλλη, Guido Guidi και Πάνο Κοκκινιά. Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει τρεις ατομικές εκθέσεις – στην Ιταλία, Γαλλία και Βέλγιο – και συμμετάσχει σε ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ιταλία, Γαλλία, Κύπρο).

Η δουλειά αυτή("η Βαρκάκειος του Λάμπρου") αποτελεί μέρος της σειράς ασπρόμαυρων φωτογραφιών που απεικονίζουν μία εμπορική περιοχή της Αθήνας, τη Βαρβάκειο αγορά. Με τη δουλειά του ο Παναγιώτης Λάμπρου παρουσιάζει με αποσπασματικό βλέμμα την υποκειμενική του άποψη για την πόλη του και τη ζωή σε αυτή. Δεν ωραιοποιεί ούτε καταγράφει ένα τοπίο, μία κατάσταση. Υπογραμμίζει τις εντυπώσεις του ως επισκέπτης αναδεικνύοντας μία «εσωτερική» ομορφιά της καθημερινότητας.