συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΚΡΙΤΙΚΕΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Συνθέτης


Χρήστος Γαρουφαλής

«…Ταξειδιώτης του «παντός» ο καλλιτέχνης, βρέχει τα χείλη του στην καλύπτρα της πέτρινης νύχτας… Και κρυφά γυρεύει τις φωνές της αισιοδοξίας μέσα στη «σκοτεινή» καθαρότητα της ζωγραφικής του, όπου το «φαίνεσθαι» οδεύει εναγώνια προς το «είναι». Ο Χρήστος Γαρουφαλής ψάλλει ένα «ιδιόμελο δοξαστικό» στη «σιωπή», με μελωδούς τα «έμψυχα» και τα «άψυχα» των προσωπικών του στιγμών, όταν ο ίδιος αποκαλύπτει την μυστική αναλογία των απλών πραγμάτων.

Ο χρωστήρας του εκτινάσσεται από ένα καλλιεργημένο «εγώ» και πορεύεται στη δύσκολη διασταύρωση με το «εμείς»…»