συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΚΡΙΤΙΚΕΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
Ηθοποιός


Χρήστος Γαρουφαλής

«…Με την άμπελο ο καλλιτέχνης συνεχίζει την σχέση του με τα Σύμβολα. Σε προηγούμενες ενότητες είδαμε την περιστερά, τα κεραμίδια κάποιας παλιάς στέγης, θυρόφυλλα της προγονικής οικίας, σφαλιστά ή ερειπωμένα να αναζητούν την ιστόρησή τους. Τώρα ζωντανεύει και μνήμες του ελληνότροφου γεύματος με σταφύλι μαύρο, άσπρο, κόκκινο, όλων των γεύσεων.

Στην τελευταία επιλογή κορυφώνεται η πίστη του στη δύναμη του φωτός, όπως ο ζωγράφος συνεργάζεται μαζί του για να προσδώσει στις εικόνες της την αιωνιότητα της εικαστικής σιωπής. Μιας σιωπής που μιλά δίχως εφευρήματα για τα ιερά σύμβολα. Ο φωτισμός συνήθως προέρχεται από κάποιο κρυφό - πλάγιο σημείο του πίνακα, σε συνδυασμό με το σκούρο φόντο και τη σκηνοθετική παρουσίαση. Έτσι αναδεικνύεται το κάθε θέμα καλύτερα και ο θεατής υποβάλλεται σε ποιητική ατμόσφαιρα…»