συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBoxΣΚΙΤΣΑ / ΣΧΕΔΙΑ

Γιάννης Κεφαλληνός

Δείτε επίσης έργα του
στο τμήμα Χαρακτική

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Φίλλιπος Δραγούμης, 1916
σχέδιο με κάρβουνο
συλλογή του Μ.Ι.Ε.Τ


Αυτοπροσωπογραφία
σχέδιο με μολύβι
συλλογή του Μ.Ι.Ε.Τ

Κώστας Βάρναλης
σχέδιο με κάρβουνο
συλλογή του Μ.Ι.Ε.Τ