συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Επιλογές από έργα της Συλλογής
( Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )

Σελίδες: 1 | 2

"Η Λιποθυμία της Θεοτόκου"
Ανθίβολο διπλής όψης
β' μισό 18ου αιώνα


"Ο Επιτάφιος Θρήνος"
Σπουδή, κάρβουνο,
καφέ και μαύρο μελάνι
β' μισό 19ου αι.


"Ο Χριστός Μέγας Αρχιερέας"
Ανθίβολο διπλής όψης
τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.


"Η Θεοτόκος ένθρονη
με δύο μάρτυρες και δωρητή"

Ανθίβολο διπλής όψης
19ος αι.


"Ο Προφήτης Ηλίας"
Ανθίβολο διπλής όψης
τέλη 18ου αι.


"Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος"
Ανθίβολο διπλής όψης
18ος - 19ος αι.


Σελίδες: 1 | 2