συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Νίκος Εγγονόπουλος

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Μυθικό, 1983-84
Χαλκογραφία
18 x 17,5 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου