συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Χριστόδουλος Γκαλτέμης

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1953 στην Κωστάνιανη Δωδώνης. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητή το Νίκο Νικολάου και Χαρακτική με τον Κώστα Γραμματόπουλο. Ασχολείται αποκλειστικά με τη Ζωγραφική και τη Χαρακτική Τέχνη. Το 2002 δίδαξε Χαρακτική στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών, συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της. Έχει παρουσιάσει έργα του σε 12 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετοχή σε δεκάδες ομαδικές. Έργα του βρίσκονται στην Πινακοθήκη Αβέρωφ στο Μέτσοβο, στο Μετοχικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας και στη συλλογή της Τράπεζας Εργασίας. Μιλήτου 141, Αργνρούπολη 164 51 - τηλ. 210 9910916