συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Λίζη Καλλιγά

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε οτην Αθήνα το 1943. 1975-80: σπούδασε Χαρακτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Μελέτησε συστηματικά και ασχολήθηκε με την τέχνη της Φωτογραφίας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών. Έχει παρουσιάσει έργα σε 17 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετοχή σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει εκδώσει 6 φωτογραφικά λευκώματα (εκδόσεις Κύβος και Άγρα). Αθανασίου Αιακού 93, Κηφισιά 14561 - τηλ. 210 6250200, φαξ 210 8074668, κιν. 6944698956, email: lizi@otenet.gr