συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Λάμπρος Ορφανός

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Πουλιά, 1953 [1956]
Χαλκογραφία
28 x 18,7 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου