συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Μαριάννα Ξενάκη

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

«ΚΑΣΤΟΡΙΑ»
50x70 εκ.
ξυλογραφία

Καστοριά No 2
ξυλογραφία
50x50 εκ.