συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΑ

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
(Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα, τηλ. 210-72.11.027 , 72.32.178)
e-mail: protocol@bma.culture.gr( Επιλέξτε μια εικόνα για τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )

Τμήμα μαρμάρινης σαρκοφάγου
τύπου Σινταμάρα

Μικρά Ασία, 3ος αι. μ.Χ.
ύψος 87 εκ.,
πλάτος 31. εκ.,
πάχος 28,5 εκ.


Τμήμα μαρμάρινης σαρκοφάγου
τύπου Σινταμάρα

(λεπτομέρεια)


Μαρμάρινο αγαλμάτιο
Καλού Ποιμένα

Παλαιά Κόρινθος, 4ος αι. μ. Χ.
ύψος 73 εκ.,
διάμετρος βάσης 30 εκ.,
πάχος 24 εκ.


Μαρμάρινο αγαλμάτιο Ορφέα
Αίγινα, 4ος αι. μ. Χ.
ύψος 108,5 εκ.,
πλάτος 49 εκ.,
πάχος 17,5 εκ.


Μαρμάρινη πλάκα
με κύριο θέμα
τη Γέννηση του Χριστού

Νάξος, γύρω στο 400 μ. Χ.
ύψος 87 εκ.,
πλάτος 84 εκ.,
πάχος 8 εκ.


Μαρμάρινο επίθημα
με ανάγλυφη διακόσμηση

Βασιλική του Κληματίου
στην Αθήνα
5ος αι. μ. Χ.
ύψος 16,5 εκ.,
μήκος 62 εκ.,
πλάτος 46 εκ.


Μαρμάρινο θωράκιο
με ανάγλυφη διακόσμηση

5ος αι. μ. Χ.
ύψος 88,5 εκ.
πλάτος 63,5 εκ.
πάχος 13 εκ.


Μαρμάρινο τεκτονικό κιονόκρανο
8ος αι., μ.Χ.
ύψος 40 εκ.
διάμετρος βάσης 34 εκ.


Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου
Βασιλική του Ιλισού στην Αθήνα
5ος αι. μ. Χ.
ύψος 77 εκ.
πλάτος 156 εκ.


Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου
Βασιλική του Ιλισού στην Αθήνα
5ος αι. μ. Χ.
ύψος 98, 5 εκ
πλάτος 92,5 εκ.


Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου
Βασιλική του Ιλισού στην Αθήνα
5ος αι. μ. Χ.
ύψος 97 εκ.
πλάτος 98 εκ.


Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου
Βασιλική του Ιλισού στην Αθήνα
5ος αι. μ.Χ.
ύψος 110 εκ.
πλάτος 92 εκ.