συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΑ


Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφόρος Στρατού 2, 54640 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 868570
www.mbp.gr, e-mail: protocol@mbp.culture.gr


( Επιλέξτε μια εικόνα για τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )

Θωράκιο
5ος-6ος αι.
Ψηφιδωτό
6ος αι.
Λεπτομέρεια από ψηφιδωτό δάπεδο
ναού στη Θεσσαλονίκη
Ψηφιδωτό δάπεδο & τοιχογραφίες
από τρικλίνιο σπιτιού της Θεσ/νίκης

β' μισό 5ου αι.