συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Λάμπρος Άλας
(γ. 1927)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Κοπέλα με ροζ II ,
λάδι σε μουσαμά
51 x 41 εκ.