συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Μιχαήλ Αξελός
(1877-1965)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Λιμανάκι
λάδι σε καμβά
28 x 40.5 εκ.