συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Ραφαήλ Μπάικας
(γεν. 1966)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Το μοντέλο του καλλιτέχνη ,
λάδι σε καμβά
120 x 100 εκ.