συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ράνια Μπέλλου

Βιογραφικό σημείωμα

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Memory for forgetfulness, 2011
Μολύβι σε μεταξωτή διαφάνεια
48x75 εκ.
Memory for forgetfulness, 2011
Μολύβι σε μεταξωτή διαφάνεια
48Χ75εκ.
Με την ευγενική παραχώρηση
των Kalfayan Galleries,
Athens-Thessaloniki