συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Χρύσανθος Μποσταντζόγλου – Μποστ
(1918-1995)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Σελίδες: 1 | 2

Χωρίς τίτλο
λάδι σε νοβοπάν
35 x 61 εκ.
ΓΟΡΓΟΝΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΘΑΛΑΣΗΣ

λάδι σε μουσαμά
45 x 65 εκ.
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
λάδι σε μουσαμά
70 x 50 εκ.