συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Νίκος Χουλιαράς
(γ. 1940)

Βιογραφικό σημείωμα

Σελίδες: 1 | 2

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

   
Καταγραφή γεγονότος ενισχύοντος
τις δυνατότητες της νύχτας
- Φεύγοντας ξανά

, 1982-1983
Ακρυλικό σε χαρτόνι,
100 x 100 εκ.
Μουσείο Βορρέ