συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Ιωάννης Oικονόμου
(1860-1931)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Τοπίο,
λάδι σε ξύλο
27 x 38 εκ.