συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Κλάους Φρισλάντερ
(π. 1900 – π. 1944)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Νταμάρια Λεβεντάκη, Πατήσια 1934
τέμπερα σε χαρτί
34 x 43 εκ.