συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Όθων Γιαβόπουλος

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Οι ηρωίδες της Ελλάδας
λάδι σε καμβά
90 x 129 εκ.