συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γιώργος Γκολφίνος

Σελίδες: 1 | 2

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)


Σελίδες ημερολογίου Α
200 x 100cm
78.7 x 39.3in
μικτή τεχνική κολάζ σε χαρτί, πανί και ξύλο

Σελίδες ημερολογίου Β
200 x 100cm
78.7 x 39.3in
μικτή τεχνική κολάζ σε χαρτί, πανί και ξύλο

Πράσινα μήλα
100 x 100cm
39.7 x 39.3in
Στόκος- τζίβες - κόλλα - κολλάζ- ακρυλικά - λάδι σε ξύλο

Πράσινα μήλα
Μικτή τεχνική σε ξύλο
60x75 εκ.

Καπέλα και Βασιλικά σύκα
Μικτή τεχνική σε ξύλο
80x80 εκ.

Καλοκαιρινά καπέλα
μικτή τεχνική σε ξύλο
90x60 εκ.

Σελίδες: 1 | 2