συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Γεώργιος Χατζόπουλος
(1859-1935)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Βοσκός με το κοπάδι του το δειλινό,
λάδι σε μουσαμά
42x73 εκ.