συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Τζουλιάνο Καγκλής

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

χωρίς τίτλο, 2007
λάδι σε μουσαμά
170x100 εκ.

χωρίς τίτλο, 2007
λάδι σε μουσαμά
170x100 εκ.

χωρίς τίτλο

"κόκκινο και λευκό"

"πίσω από τον τοίχο"