συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Νίκη Καναγκίνη
(γ. 1933)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Χειρόγραφο, (1980)
Λάδι σε νοβοπάν
231x164 εκ.

Manuscript
λάδι σε χαρτί περιτυλίγματος
100 x 71 εκ.