συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Σταύρος Καντζίκης

(Επιλέξτε την φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Στον αγρό
Λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε χαρτόνι
34x40 cm.
Πολεμική σκηνή
Λάδι σε μουσαμά
45x70 cm
Στην ακρογιαλιά
Λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε νοβοπάν
36x47 cm.