συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Σταύρος Μαγιάσης
(1921-1976)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Βάρκες
Λάδι σε νοβοπάν
50x70 cm.