συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γεώργιος Μαργαρίτης

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης
ορμά έφιππος προς την Ακρόπολη

(1844)
Λάδι σε μουσαμά
94x117 εκ.