συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Χρήστος Μαρκίδης

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Σελίδες: 1 | 2

Άτιτλο
λάδι σε καμβά
160 x 60 εκ.
Λεπτομέρεια
Άτιτλο
λάδι σε καμβά
160 x 60 εκ.
Άτιτλο
λάδι σε καμβά
160 x 60 εκ.
Λεπτομέρεια
Άτιτλο
λάδι σε καμβά
160 x 60 εκ.

Σελίδες: 1 | 2